ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επιστροφή προϊόντος σύμφωνα με το δικαίωμα υπαναχώρησης (κατ’ άρθρο του ν.2251/94 ως ισχύει κατά την ημερομηνία επιστροφής).

Εφόσον η αγορά έγινε από φυσικό πρόσωπο (μη εταιρικούς πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος) και το προϊόν προορίζεται για προσωπική χρήση  ο πελάτης δύναται να ασκήσει το  δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς την ανάγκη αναφοράς συγκεκριμένης αιτίας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς, επιστρέφοντας το προϊόν στο κατάστημα.

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης:

  1. Το προϊόν είναι στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο, χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία ή να έχει υποστεί φθορά η σφραγίδα ασφαλείας στην συσκευασία.
  2. Η σχετική δήλωση για την επιστροφή του προϊόντος γίνει εντός 14 ημερών από την παράδοση του στον χώρο σας.

Διαφορετικοί λόγοι επιστροφής:

Dead-on-Arrival (D.O.A) : Εάν προβλέπεται από  τον κατασκευαστή του προϊόντος που επιλέξατε η  διαδικασία D.O.A. μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν πίσω στην ecosmos. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν την εταιρεία. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής του προϊόντος που επιλέξατε προβλέπει διαφορετικούς όρους για την επιστροφή των προϊόντων όπως αποστολή προς αυτόν τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον κατασκευαστή και κρίνει ότι το προϊόν χρήζει αντικατάστασης λόγω εργοστασιακού προβλήματος (D.O.A) τότε θα επιστραφεί στον πελάτη καινούργιο ίδιο προϊόν με έξοδα της εταιρίας. Η ecosmos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τους χρόνους εξέτασης, επισκευής και επιστροφής του προϊόντος από τον κατασκευαστή του προϊόντος.

Επισκευή προϊόντος στα πλαίσια εγγύησης: Στην περίπτωση βλάβης προϊόντος εντός της χρονικής περιόδου  η οποία καλύπτεται από εγγύηση όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της ecosmos ώστε να σας καθοδηγήσουμε για την διαδικασία της επιστροφής καθώς διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Τα έξοδα αποστολής για την μεταφορά του προϊόντος  προς την ecosmos και από την ecosmos προς τον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη εκτός από περιπτώσεις όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την   πολιτική εγγύησης του κατασκευαστή.

Αποστολή διαφορετικού προϊόντος: Στην περίπτωση που σταλεί διαφορετικό προϊόν στον πελάτη με υπαιτιότητα της ecosmos, αποστέλλεται το προϊόν για έλεγχο και στην συνέχεια εφόσον το προϊόν όντως διαφέρει από την παραγγελία σας, τότε η ecosmos αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το προϊόν σας με το σωστό. Τα έξοδα αποστολής τόσο από και  προς εσάς σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την ecosmos.

Έξοδα επιστροφής: Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με μέσο επιλογής του πελάτη και τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. (το προϊόν μπορεί είτε να επιστραφεί από τον πελάτη σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την ecosmos.gr ή να αποστέλλετε με κάποια υπηρεσία μεταφοράς όπως μεταφορικές εταιρείες ή courier.

Έλεγχος αιτήματος επιστροφής και επιστροφή χρημάτων: Εφόσον εντός 14 ημερών γίνει παραλαβή του προϊόντος από την ecosmos, και το πόρισμα του ελέγχου της κατάστασης του προϊόντος συμφωνεί με την πολιτική υπαναχώρησης ( Το προϊόν είναι στην αρχική του κατάσταση, σφραγισμένο, χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία ή να έχει υποστεί φθορά η σφραγίδα ασφαλείας στην συσκευασία), θα επιστραφεί στον πελάτη το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε στην ecosmos για την αγορά του προϊόντος. Η αποζημίωση θα καταβληθεί εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου της κατάστασης του προϊόντος στο μέσο πληρωμής όπου χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη κατά την αγορά (π.χ. στον λογαριασμό τραπέζης του πελάτη αν η αγορά έγινε μέσω τραπεζικού εμβάσματος).

Για την επιστροφή χρημάτων στον πελάτη στην περίπτωση επιστροφής προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω:

  • Αν η πληρωμή έχει γίνει μέσω πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας, η ecosmos.gr υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη. Η τράπεζα, στην συνέχεια θα προχωρήσει στον αντιλογισμό της συναλλαγής με βάση τους όρους που προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του συμβαλλόμενου (πελάτη). Η εταιρία μετά την ενημέρωση της τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης μεταξύ τραπέζης και συμβαλλομένου καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης της αποζημίωσης για την εν λόγω συναλλαγή.
  • Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος προκειμένου να επιστραφεί το ποσό στον πελάτη, θα πρέπει ο πελάτης να υποδείξει τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική κατάθεση για την επιστροφή του ποσού αγοράς στον πελάτη.

 

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης δύναται να γίνει μόνο εντός το αργότερο δεκατεσσάρων (14ων) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη χωρίς να απαιτείται κάποια αιτιολόγηση από τον πελάτη.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να βρίσκεται στην αυθεντική του συσκευασία η οποία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς καταστροφές, φθορές ή ελλείψεις καθώς και να συνοδεύεται από όλα τα τυχών συνοδευτικά έγγραφα, συνοδευτικά προϊόντα , δώρα και υλικά.

Σε περίπτωση που η αξία του προϊόντος έχει μειωθεί λόγω κακής μεταχείρισης, η οποία δεν σχετίζεται με την εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, ο πελάτης ευθύνεται για την χρηματική αποκατάσταση όπως προκύπτει από την υφιστάμενη μείωση της αξίας του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση  θα αφαιρεθεί η διαφορά για την μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω υπαιτιότητας του πελάτη από το τελικό πόσο της αποζημίωσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο πελάτης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση πριν την ολοκλήρωση της επιστροφής των χρημάτων.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η αποσφράγιση του προϊόντος συνεπάγεται απομείωση 50% και άνω της εμπορικής του αξίας και συνεπώς σε περίπτωση επιστροφής του εν λόγω προϊόντος δε θα καταβάλλεται στον πελάτη αναλόγως το ποσοστό της απομείωσης που προκύπτει από την αποσφράγιση. Η συγκεκριμένη εξαίρεση ισχύει για τα παρακάτω:

  1. Εάν το προϊόν εντάσσεται στις κατηγορίες εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή/και αναλώσιμων.
  2. Εάν το υλικό του προϊόντος απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία για την επιλογή και την εγκατάσταση του
  3. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη μονάδα, αλλά λειτουργεί ως εξάρτημα, ανταλλακτικό ή/και αναλώσιμο άλλου προϊόντος.

Τέλος η ecosmos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια η καταστροφή δεδομένων ή άλλων στοιχείων τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε πωληθείσα συσκευή πριν την επιστροφή της από τον πελάτη στην εταιρία μας. Ο πελάτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα δεδομένα από τα προϊόντα προς επιστροφή εξασφαλίζοντας έτσι ότι το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης?

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περιπτώσεις προϊόντων όπου εξαιρούνται από την σχετική νομοθεσία (κατ’ άρθρο του ν.2251/94). Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν προϊόντα τα οποία έχουν φτιαχτεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές καθ’ υπόδειξην του πελάτη ή/και προϊόντα εξατομικευμένα που λόγω της φύσης τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με ήδη τετελεσμένες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου καθώς και προϊόντα που είναι ακατάλληλα για επιστροφή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της υγείας ή της υγιεινής, προϊόντα τα οποία έχουν αποσφραγισθεί και αλλοιωθεί η είναι κοντά στην λήξη, δεν δύναται να επιστραφούν.

>